Y prosiect

Mae amgylcheddau ym mhle mae pobl hŷn yn byw, yn gweithio ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden yn hanfodol i iechyd a lles. Oherwydd newid hinsawdd, mae bygythiadau'n dod i'r amlwg mewn amgylcheddau a oedd yn groesawgar yn flaenorol. Mae’n hanfodol ein bod yn deall safbwyntiau newid hinsawdd pobl hŷn ac iau, eu hymddygiad, a’u gweledigaethau ar gyfer y dyfodol fel y gellir siapio a rheoli amgylcheddau byw, gweithio a hamdden yn effeithiol ar gyfer iechyd, lles a chynaliadwyedd.

Er mwyn archwilio materion bob dydd gyda phobl sy'n defnyddio'r amgylcheddau hyn, nawr ac yn y dyfodol, defnyddiwn dulliau creadigol (creu comics, cyfweliad symudol, bwrdd stori a chollage) gyda 50 o bobl mewn pum amgylchedd heneiddio amrywiol (cartref gofal arfordirol, gardd cymunedol, cymuned ffermio ucheldir, tref ôl-ddiwydiannol, cymuned teithwyr ar orlifdir). Mae cyfranogwyr hŷn (dros 65) ac iau (dan 25) gyda’i gilydd yn creu straeon am safbwyntiau newid hinsawdd, ymddygiad a gweledigaethau ar gyfer y dyfodol, a fydd yn cael eu hailadrodd ar y cyd mewn comic gweledol dwyieithog, hygyrch. 

Bydd y comic yn cael ei rannu fel copïau caled, trwy wefan, cyfryngau cymdeithasol a dwy arddangosfa ryngweithiol – yng Nghanolfan Creu Taliesin ym Mhrifysgol Abertawe ac Eisteddfod yr Urdd 2023, canolbarth Cymru. Bydd y comics yn ysgogi trafodaeth mewn digwyddiad dysgu ar y cyd, lle bydd pobl hŷn, llunwyr polisi, busnesau ac elusennau gyda’i gilydd yn dylunio canllawiau ar gyfer amgylcheddau heneiddio sy’n mynd i’r afael yn well â safbwyntiau ac ymddygiad pobl hŷn ar y newid yn yr hinsawdd.

Cymraeg